Tag Archives: bố mẹ

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất

Enrico của bố, Con đã vô lễ với mẹ con trước mặt cô giáo của em mình! Đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa, Enrico ạ, đừng bao giờ nữa! Những lời nói thiếu suy nghĩ của con xuyên vào tim bố như một mũi dao. Bố vẫn nhớ hình ảnh […]