Cần 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. Một khi tâm niệm điều này, bạn sẽ hành động khác đi rất nhiều.

Chào mừng bạn đến với blog cá nhân của Thắng, Phamdinhthang.com là cuốn nhật ký online nơi tôi có thể ghi lại những suy nghĩ, hình ảnh, công việc, trải nghiệm, sự kiện và cảm nhận về cuộc sống xung quanh.

Tôi tên là Phạm Đình Thắng sinh năm 1979 ở Hải Dương, hiện đang sống tại Hà Nội. Chứng minh thư dân số: 141.928.567 do Công An Hải Dương cấp ngày 15/09/2014.

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

Nguyên tắc kim cương:

Hành động ngay thẳng chính trực, thành thật với mọi người, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và thực hiện đúng những điều đã cam kết. Không bao giờ thỏa mãn với hiện tại, luôn đặt mình vào địa vị của người khác và đối xử trên sự mong đợi của họ.

Đối với khách hàng:

Thấm nhuần tư tưởng coi Khách hàng là Số 1 – nên không bao giờ tiếc thời gian, công sức để thỏa mãn khách hàng, luôn lấy khách hàng làm trung tâm và là động lực phát triển; đồng thời tạo ra những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, vượt trên mong đợi của khách hàng.

Đối với bản thân:

Tận tâm và Chuyên nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn đã được thiết lập, các quy chế, chính sách, quy định của công ty và hành động một cách đạo đức.

Không bao giờ được thoả mãn với bản thân mà phải luôn tiến về phía trước, đặt mục tiêu cao hơn, đưa ra ý tưởng sáng tạo mới, làm mọi việc nhanh hơn, tốt hơn, bằng hết khả năng của mình để ngày hôm nay luôn tốt hơn hôm qua.

Đối với đồng nghiệp:

Tôn trọng, quan tâm tới từng cá nhân và đào tạo con người cho kế thừa để phát triển; Tạo cho mọi người cơ hội, quyền hạn, lợi ích tương ứng với năng lực, để họ phát triển, thành công cùng công ty; Triệt để sự nhất quán và quan tâm đến những điều nhỏ nhất.

NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ: 1P, 2F, 3M, 4C, 5S, 6W3H

1P (TOP POSITION): Mục tiêu phải dẫn đầu trong các lĩnh vực tham gia
2F (FOCUS, FAST): Tập trung mọi nguồn lực, làm thật nhanh mọi thứ để đạt dẫn đầu.
3M ( MURI, MUDA, MUTA): Luôn tìm giải pháp bất hợp lý, lãng phí, không thống nhất.

4C kết hợp với 4P:
Customer Solutions (giải pháp cho khách hàng) gắn với Product
Customer Cost (chi phí của khách hàng) gắn với Price
Convenience (thuận tiện) gắn với Place
Communication (giao tiếp) gắn với Promotion

5S: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), Shitsuke (Sẵn sàng)
Seiri: Sàng lọc những thứ không cần thiết.
Seiton: Sắp xếp mọi việc theo thứ tự ưu tiên.
Seiso: Vệ sinh tại nơi làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Seiketsu: Luôn duy trì 3 yếu tố trên.
Shitsuke: Dạy lại cho người khác để tất cả đều sẵn sàng.

6W3H: SMART target (Thiết lập mục tiêu thông minh):
Specific: Cụ thể, dễ hiểu (What, Who, Whom, Where)
Measurable: Đo lường được (How much, How many)
Achievable: Vừa sức (How)
Realistics: Thực tế (Why)
Timebound: Có thời hạn (When)